An Ka

Bio

Dijete koje doživljava neprijateljsko ponašanje, uči se svađati. Dijete koje doživljava ravnodušnost, uči se biti usamljeno. Dijete koje doživljava kritiku, uči se da osuđuje druge. Dijete kome se često prigovara, ne može primjetiti da ga okolina voli. Ako se neko dijete ismijava, ono se uči da bude povučeno. Dijete koje doživljava sramotu, uči se stidjeti samoga sebe. Dijete koje nema braću i sestre, ne zna šta je bratska i sestrinska ljubav. Dijete koje doživljava toleranciju, uči se da bude strpljivo. Ako se dijete ohrabruje, ono se uči samopouzdanju i sigurnosti. Ako dijete doživljava pohvalu, ono uči primjećivati i cijeniti dobro. Dijete koje doživljava poštenje, uči se biti pravedno. Ako dijete živi sa sigurnošću, ono se uči povjerenju. Ako dijete doživljava odobravanje, ono se uči biti zadovoljno sa sobom. Dijete sa kojim se razgovara, uči se da samo razmišlja. Dijete koje doživljava da se roditelji vole, uče da je porodica zajednica ljubavi. Ako dijete živi sa prihvatanjem i zadovoljstvom, ono uči pronalaziti ljubav u cijelom svijetu.

Latest Insta posts

Current Online Auctions