Analyn Alejado

Bio

I was told to hurt the heart of whom i LOVE so much but, wen i was so busy taking care of that heart, i never noticed, my own was BLEEDING! ;( Hindi ako ng hahangad ng taong PERPEKTO dahil sapat na sakin yung taong MARUNONG MAKUNTENTO! My hEaRt L¡ke an øPeN BöÖk ¡t DêpEnÐs ØN höW u ReAd ME ÐøNt juÐgË mê bý mý øvêr LöÖk ¡ns¡Ðe ÂnÐ ð¡$cøvêr ¡ w¡LL bë öNë Øf ur Bêst pÂgÊ 4EVER! . . c",) life c0ntinues whatever happens! All we need is 2 be positive & be brave w/ all challenges we enc0unter . Faith GOD is still the best arm0r! ;) never waste an opPortunity 2 say I LOVE YOU 2 some1 u reli love b'coz its n0t s0 eaSy 2 mEet a pErson who has a the magic 2 let u fall in love. . Kala m0 lang im happy always na nakalimutan Ang mga problema, what U d0nt kn0w is, sa araw- araw na dumarating. I wish 4 n0thing else than "2 be happy ;( Äng cRush Äy gÄL¡Ng s mÂT pÂmÂsØk s СB2x lumÂLÂbÂs s ÂT nÂg¡Ng pÂg ¡B¡G shÂre ur sm¡Le 2 eveRy 1 but g¡Ve uR LØVË 2 ØnLy 0nE! Wê ä£wäy$ wäNt thê bê$t ¡n øuR L¡Fê bë$t th¡Ng$. Bë$t dRéàm$, Bê$t Lövë bût më?! Käh¡T h¡Nd¡ Bê$t Lähät bästä änjän kä L¡Fë w¡LL äLwäy$ bë thë bë$t. . . . ▀▀▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀▀▀

Latest Insta posts

Current Online Auctions