Amanda ES

Bio

*Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. *Fałszy­wość to ta­ki potwór, który ma no­gi krótsze niż kłam­stwo, ale biega znacznie szybciej.

Latest Insta posts

Current Online Auctions