Segítő Állatvédő

Bio

"Stay hungry. Stay foolish..." Steve Jobs “Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” Mahatma Gandhi "Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, AKIT megszelídítettél." Antoine de Saint-Exupéry "Olykor elmegyünk egy-egy sebesült, legyengült állat mellett, sajnálkozva nézünk beteg, könyörgő szemébe. Lehet, ha tudnánk, hogy velünk együtt utolsó esélye is köddé válik, segítenénk rajta." Carol Bigley "Eljön a nap, amikor egy állat megölését ugyanúgy ítélik meg, mint az emberölést." Leonardo da Vinci “Az anatómus, aki érzéketlenül szemléli az általa okozott fájdalmat, csakhogy tudományos kíváncsiságát kielégítse, vagy egy rég megállapított igazságot szemléltessen, vajon magasabban áll-e az emberi hierarchiában, mint az a bugris, akit a szörnyű látvány lelki beteggé tenne?” Charles Dogson “Szeressétek az állatokat; az Isten megadta nekik a gondolkodás csíráját és a zavartalan örömet. Ne rontsátok, ne vegyétek el hát az örömüket, ne kínozzátok őket és ne szálljatok szembe az isteni gondolattal. Ember, ne emeld magad az állatok fölé: azok ártatlanok, te pedig rothasztod a földet a nagyságoddal, amióta megjelentél rajta...” Dosztojevszkij: Karamazov testvérek „...mint az isten, Ki megteremtvén a világot, embert, E félig istent, félig állatot, Elborzadott a zordon mű felett És bánatában ősz lett és öreg.” Vörösmarty: Előszó “... És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, ... szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok...” (Pál I. lev. Kor.bel.hez) "Kibédi Ervin: Emlék Pár évvel a nagy háború után Vettem egy kutyát a sintértelepen. Mikor a ketrecéből kiengedték Csak futott körbe-körbe, sebesen, Mint aki nem hiszi, hogy szabadul. Majd leült s üvölteni kezdett vadul. Üvöltött fájdalmat és szabadságot. Harapást, bocsánatot, haragot S kétségbeesve üvöltöttek hozzá a rács mögött bent maradt rabok. Üvöltötték a kínt, a bűzt, a rácsot, a halálfélelmet, hogy iszonyú a drót, ami a bőrükbe vágott s az életüket, mi oly szomorú. Az odavetett dögletes kemény húst, az ihatatlanul büdös vizet, a bordatörő, számtalan sok rúgást s az embertelen emberkezeket. Csupa szomorú és ismerős dolgot panaszolt az üvöltés dallama, mintha egy történelemkönyvből szólott volna múltunk megidézett szava. Aztán lassacskán néma, süket csönd lett, Lecsillapult a rémes hangzavar. Majd lábamhoz simult, mintegy jelezve, hogy tőlem menekülni nem akar. És elindult velem a szürke sárban a városszéli félig-utakon egy darab spárga volt csak a nyakában és mindkettőnkben nagy-nagy nyugalom; És még sokáig én voltam neki minden Ő boldog volt, okos vidám, szabad - gondolatom kutatta szemeimben; s én hordtam neki a nagy csontokat. De elparancsolt mellőle az élet, hogy hová tűnt el, nem maradt tanú és biztos tudom, hogy ő már azóta csak kutyapor és csak kutyahamu. Ó, láttál már szemeket a rács mögött? Jártál már kint a sintértelepen? A reménytelenség, a kétség között Gondolkoztál már néha ezeken?! Most süt a nap és úgy ragyog az élet, a jövő kép csak csupa remény. A szomorúságra itt semmi szükség és boldog az, kinek szíve kemény. De ne mosolyogj, ne nevess ki érte, Hogy megint állatokról szól dalom, különben, az sem bántana, ha gúnyolsz, én ezért még a gúnyt is vállalom. Tudom, hogy sok más baj is van e korban; Éhség, betegség, nyomor, háború, A boldog gyermek kevés a világon S még mindig nagyon sok a szomorú. Hát munkálkodj az emberek jólétén és sorsuk majd biztosan földerül. De ne menj el a hű állatok mellett, ne hagyd el őket érzéketlenül. Bizony, ha nem tudod megérteni Egy kóbor kutya halódó nyögését, Óh, mondd meg nekem; akkor hogyan tudnád enyhíteni az ember szenvedését." "A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik." Albert Einstein

Latest Insta posts

Current Online Auctions