Ali Tavakkoli

Bio

الهى از دور آتشى ديدم، گمان كردم چراغ است، چه دانستم درد و داغ است، چه دانستم حيرت به وصال تو طريق است.

Latest Insta posts

Current Online Auctions