Aleksandra Mikołajska

Bio

"Kocham Życie. I na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady." "Drzaz­ga mo­jej wyob­raźni cza­sem za­pala się od słowa. " " Zdarze­nia, o których chcę Ci opo­wie­dzieć, znasz równie dob­rze jak ja, mo­je słowa mają być tyl­ko dro­gow­ska­zem, który po­wie­dzie Cię w zna­jomym kierun­ku. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śla­dach, pozwól, że pop­ro­wadzę Cię raz jeszcze."

Latest Insta posts

Current Online Auctions