Agnieszka Trendowicz

Bio

"Nig­dy nie wal­cz o przy­jaźń, o praw­dziwą wca­le nie trze­ba, a o tą fałszywą nie warto. " "Praw­dzi­wa miłość przychodzi tak łat­wo i jest czymś tak na­tural­nym, że niemożli­wym jest przes­tać kochać." "Najlepiej przecierpieć to, czego odmienić nie można." "If you would like to go for a while, don't go, if you wanna stay for a while, just leave"

Latest Insta posts

Current Online Auctions