Abryyl Serraanoo Gurroolaa'

Bio

Laaas paalaabraas surgeeen a raaudaaalees coomo unaa lluviaa infinitaa en un vaaso de papeel; Se deslizaan al paasar& Desaparecen a traavés deel universoo' (88' <3

Latest Insta posts

Current Online Auctions