Ahmed No More

Bio

ŤĤĨŃĶŚ ŃŐßŐĎŶ ĨŚ РĔŔŦĔČŤ, ŚŐ ßĔŦŐŔĔ ŶŐÚ ŔÚŃ ĎŐŴŃ РĔŐРĹĔ ŦŐŔ МĨŚŤÁĶĔŚ ŐŔßÁĎ ĎĔČĨŚĨŐŃŚ ŤĤĔŶ МÁŶ ĤÁVĔ МÁĎĔ ŤÁĶĔ Á ĞŐŐĎ ĹŐŐĶ ÁŤ ŶŐÚŔŚĔĹŦ ŦĨŔŚŤ.......(*_^) ........ انـــامــــن قلت للدنيــــا: كفـــاكِــى قهــــراً فقــــد مللــــتُ غــــدراً و تعبــــتُ صبـــراً ...... ولكنـــي سأنتظـــــر فرجــــاً حتى ولــــو انتظــــرت دهــــراً ...... at first you *do* succeed, try to look cool and act like you expected it .... ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع لا تأسف على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها ستظل الأسود أسود والكلاب كلاب

Latest Insta posts

Current Online Auctions